Καλωσορίσατε στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών DigitalCert!

Μέσω της πλατφόρμας έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αίτηση για νέα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, να ανατρέξετε και να τυπώσετε όσες φορές επιθυμείτε όποια έχουν εκδοθεί ψηφιακά.